Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Miks on ebavõrdne kohtlemine Eestis keelatud?

Tänapäeva Eestis on inimesed ebavõrdse kohtlemise eest kaitstud, kuid see ei ole alati nii olnud. Ajalooliselt on meeste ja naiste rollid nii pere- kui ka ühiskonnaelus olnud väga erinevad. Näiteks kehtisid meeste ja naiste puhul erinevad õigused ning erinevad olid ka võimalused elu kujundamiseks ja ühiskonnaelus kaasa rääkimiseks.

Kuigi tänapäeval on meeste ja naiste vabaduse piirid avardunud ning õigused üldjuhul samasugused, mõjutavad ajaloost tulenevad väärtused ja ettekujutused meid siiani. Veel tänapäevalgi on levinud mõtteviis, et naised peavad olema koduhoidjad ning mehed käima tööl, et perele raha teenida.

Taolised vananenud hoiakud on loonud olukorra, kus meeste ja naiste samasugustest õigustest hoolimata on tegelik positsioon ja võimalused erinevad. Näiteks on levinud tööandjate ebavõrdne hoiak naiste suhtes emaduse ning laste saamise tõttu, mis takistab naistel tööturul enda potentsiaali täielikult realiseerida.

Ajalooliselt on erinevaid inimesi ning inimgruppe halvemini koheldud ka teistel põhjustel kui sünnipärane sugu. Näiteks on paljudes ühiskondades inimesi tõrjutud või taga kiusatud usutunnistuse, rahvusvähemuse, poliitilise kuuluvuse, veendumuste, seksuaalse orientatsiooni, puude ning vanuse tõttu. Hoiakud ja kartused teistsuguste inimeste suhtes viivad tihti ebavõrdse kohtlemiseni ning olukorrani, kus inimesed ei saa end tööturul ja ühiskonnaelus täiel määral teostada.

Eestis on inimesed kaitstud ebavõrdse kohtlemise eest seoses soo, vanuse, rahvuse, etnilise tausta, nahavärvuse, seksuaalse orientatsiooni, usu ning veendumustega. Võrdne kohtlemine ei tähenda aga seda, et kõiki sarnaselt kohelda tuleks, vastupidi – inimesi tuleb kohelda nende vajadustele vastavalt. Näiteks erivajadustega inimesi ei saa ega tohi kohelda täpselt samamoodi nagu terviserikketa inimesi. Neile tuleb luua sobilikud tingimused elamiseks, töötamiseks ja õppimiseks ning need võivad erineda terviserikketa inimestele loodud tingimustest.

Käesolev selgitus ei ole õigusabi konkreetses asjas. Seetõttu, kui tunned, et sind on ebavõrdselt koheldud, aga sa ei leidnud sellest artiklist oma probleemile lahendust või sul tekkis küsimus, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.