Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Millal tohib koondada lapsehoolduspuhkuselt naasnud töötaja, kelle laps on äsja saanud 3-aastaseks?

Tööandja võib töötajaga töölepingu üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töö ümberkorraldamise või töömahu vähenemise tõttu, mis on tingitud majanduslikest asjaoludest (koondamine TLS § 89 lg 1 alusel).

Töölepingu ülesütlemisel koondamise tõttu peab tööandja arvestama võrdse kohtlemise põhimõtet (TLS § 89 lg 4), mille järgi peab tööandja muu hulgas ära hoidma töötaja ebasoodsama kohtlemise tema lapsevanemaks olemise ja perekondlike kohustuste täitmise tõttu. Oluline on, et võrdse kohtlemise põhimõtte järgi ei ole lapse vanusel määravat tähtsust. Puudega, hooldust vajava lapse puhul võib seega tegemist olla ka täiskasvanud lapsega.

Kui lapsehoolduspuhkuselt naasja laps on saanud 3-aastaseks, siis on lapsevanemaks olemise ja perekondlike kohustuste täitmise tõttu töösuhte lõpetamine piiratud TLS § 92 lg 1 p 2, TLS § 89 lg 4 ning SoVS § 6 lg 2 p 1 ja p 7 ning § 5 lg 1 alusel.

Tuleb silmas pidada seda, et lapsehoolduspuhkusel olija on töölt eemal vaid ajutiselt. Töökorralduse muudatuste tegemisel peab tööandja arvestama puhkusel olija tööle naasmisega. Varasema töökoha peab lapsehoolduspuhkuselt tulija tagasi saama nii enne lapse 3-aastaseks saamist kui ka sel juhul, kui ta naaseb tööle pärast seda, kui tema laps on äsja saanud 3-aastaseks.

Kui töö ümberkorralduse tõttu pole võimalik lapsehoolduspuhkuselt naasjale tema varasemat töökohta tagasi anda, siis tuleb tööandjal töösuhte lõpetamise vältimiseks pakkuda töötajale võimaluse korral muud temale sobivat tööd. Teise töö pakkumise kohustust ei ole tööandjal tegevuse lõpetamisel või pankroti korral.

TLS § 89 lõikes 3 sätestatud töötajale teise töö pakkumise kohustust ei saa asendada konkursi korraldamisega vabadele töökohtadele, st konkursil osalemist ei saa käsitleda teise töö pakkumisena.

Käesolev selgitus ei ole õigusabi konkreetses asjas. Seetõttu, kui tunned, et sind on ebavõrdselt koheldud, aga sa ei leidnud sellest artiklist oma probleemile lahendust või sul tekkis küsimus, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.