Volinik illustration Volinik illustration

Mis on perekondlike kohustuste tõttu diskrimineerimine?

Diskrimineerimine ehk ebavõrdne kohtlemine on see, kui inimestel tehakse vahet või neid koheldakse teistest halvemini mingi erinevuse tõttu. Sellise vahetegemise põhjuseks võib olla ka perekondlike kohustuste […]