Volinik illustration Volinik illustration

Mis on sooline diskrimineerimine?

Naistel ja meestel on võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus kõikides ühiskonnaelu valdkondades osalemisel. Sooline diskrimineerimine on olukord, kus ühte inimest koheldakse tema naiseks või meheks […]