Volinik illustration Volinik illustration

Mis on sooline palgalõhe?

Sooline palgalõhe on number, mis arvutatakse välja protsendi ehk suhtosana. See number näitab meile naiste ja meeste keskmist palgavahet. Keskmine palgavahe arvutatakse välja kas terves riigis, […]