Volinik illustration Volinik illustration

Mis on vanuseline diskrimineerimine hariduses?

Eestis on inimestel kohustus omandada põhikooliharidus. Koolikohustus kehtib kuni põhihariduse omandamiseni või noore 17-aastaseks saamiseni. Kuid me teame, et hariduse omandamine ei pea kaugeltki lõppema põhikooli […]