Volinik illustration Volinik illustration

Mis osa on rahvusel soolises palgalõhes?

Kui sooline palgalõhe on meeste ja naiste keskmise palga erinevuse suhe meeste keskmisesse palka, siis sooline palgalõhe rahvuse järgi näitab sedasama, ainult et võttes lisaks arvesse […]