Volinik illustration Volinik illustration

Õppimine läheb paremini sobivas keskkonnas

Suures klassis, kus on palju õpilasi, ei jõua õpetaja igas tunnis päris kõikide õpilastega eraldi tegeleda. Mõned lapsed aga vajavad õpetajalt rohkem tähelepanu. Sellistel lastel on […]