Volinik illustration Volinik illustration

Projekt WoBaCa

Projekti „Soolise võrdõiguslikkuse suurendamine töö- ja eraelu tasakaalustamise võimekuse tõstmise abil“ (Towards gender equality through increased capabilities for work-life balance, WoBaCa) koordineerib Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse […]