Volinik illustration Volinik illustration

Rahvuse tõttu ei tohi jätta kedagi tööle võtmata

Mitte kedagi ei tohi halvemini kohelda tema rahvuse tõttu. Tööd tuleb korraldada nii, et ka teistest rahvustest inimesed saavad tööd ja neil peab olema töökohas meeldiv […]