Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Sooline analüüs

Sooline analüüs (ingl k gender analysis) on metoodika informatsiooni kogumiseks ja töötlemiseks soolise ebavõrdsuse esinemise ja tekkepõhjuste kohta. See hõlmab erinevuste analüüsimist naiste ja meeste sotsiaalses staatuses, vajadustes, osalusmäärades, ressurssidele juurdepääsus, mõjuvõimus jms, kasutades soo järgi esitatud statistikat ja uuringuid.

Soolise analüüsi eesmärk on esile tuua ühiskonnas kehtivate soosuhete ja soorollide mõju meeste ja naiste sotsiaalmajanduslikule olukorrale. Tuleb arvestada, et ei naised ega mehed moodusta kahte ühetaolistest naistest või ühetaolistest meestest koosnevat (nn homogeenset) gruppi, vaid nendes gruppides avaldavad mõju ka muud rühmitamise ja liigitamise alused – vanus, rahvus, poliitilised ja muud veendumused jms.

Kui tunned, et Sind on ebavõrdselt koheldud, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.