Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Sooline eelarvestamine

Sooline eelarvestamine (sootundlik eelarvestamine, ingl k gender budgeting) on soolõime strateegia rakendamine eelarvestamise protsessis.

Sooline eelarvestamine ehk naiste ja meeste vajadusi ja huve arvestav eelarvestamine tähendab soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide silmas pidamist (riigi ja kohalike omavalitsuste) eelarvete  koostamise protsessis.

See tähendab eelarvete soopõhist hindamist (st analüüsitakse eraldi mõju meestele ja naistele), soo perspektiivi lõimimist (st naiste ja meeste erinevate rollide, huvide, vajaduste, võimaluste, kohustuste, õiguste jms  arvesse võtmist) eelarve koostamise protsessi kõikidel  tasemetel ning kulude ja tulude ümberstruktureerimist selliselt, et see toetaks soolise võrdõiguslikkuse edendamist.

Kui tunned, et Sind on ebavõrdselt koheldud, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.