Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Sooline kihistumine

Sooline kihistumine (ingl k gender stratification) tähendab inimese sotsiaalse väärtuse hindamist tema soo alusel, mis viib võimu, staatuse ja omandi (nt sissetulek) ebavõrdsele jaotumisele ühiskonnas.

Traditsiooniliselt väljendub see meessoo domineerimises ja naissoo madalamas sotsiaalses staatuses – mehe käsitlemises sotsiaalse normina. Seda, mida teevad ja teavad mehed, peetakse väärtuslikumaks sellest, mida teevad ja teavad naised. Nii näiteks esindavad mehed naistest sagedamini selliseid elukutseid, millega kaasneb suurem sissetulek ja võim (nt suurettevõtete juhid). Seega ei ole sotsiaalsed struktuurid, süsteemid ja poliitikavaldkonnad sooliselt neutraalsed, vaid lähtuvad meeste kogemusest, arvestamata, et naiste ja meeste ressursid, vajadused ja eelistused ei ole ühesugused.

Kui tunned, et Sind on ebavõrdselt koheldud, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.