Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Sooline lõhe

Mingis valdkonnas esinev erinevus naiste ja meeste osalusmäärades, juurdepääsus ressurssidele, ressursside jagunemises, õigustes, ülesannete ja vastutuse jagunemises, meeste ja naiste huvide ja vajadustega arvestamise määras või mehelike ja naiselike omaduste väärtustamises.