Volinik illustration Volinik illustration

Soolise võrdõiguslikkuse suurendamine töö- ja eraelu tasakaalustamise võimekuse tõstmise abil

2020. aasta veebruarist kuni 2022. aasta alguseni viib soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku büroo koostöös Estonian Business Schooli, Serbia võrdõiguslikkuse kaitsmise voliniku ja Heidelbergi linnaga […]