Volinik illustration Volinik illustration

Soolise võrdõiguslikkuse suurendamine töö- ja eraelu tasakaalustamise võimekuse tõstmise abil

Müüt, nagu naised peaksid vastutama kodu ja pere eest ning mehed on pere ülalpidajad ei vasta enam tänapäva arusaamadele.  Traditsiooniline peremudel on muutunud, muutumas on ka […]