Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Soorollid

Soorollid on konkreetses kultuurikontekstis ühiskondlikult aktsepteeritud ja ootuspärased naiste või meestega seonduvad hoiakud, käitumisviisid, tegevused ja vastutused. Soorollid peegeldavad arusaamu sellest, millist käitumist konkreetses ühiskonnas peetakse sobivaks naistele ja millist meestele.

Eri ajastutel ja eri ühiskondades on domineerinud küllalt erinevad arusaamad sellest, millised tegevused ja milline käitumisviis on sobiv naistele, milline meestele. Seega on soorollid ajas muutuvad.