Töötajate vaba liikumine

Töötajate vaba liikumine annab Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele võimaluse valida töökoht ükskõik millises Euroopa Liidu liikmesriigis. Ühe Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud ei vaja teises Euroopa Liidu liikmesriigis töötamiseks tööluba. Kõikides EL-i liikmesriikides saavad teiste EL-i liikmesriikide kodanikud valida vabalt kõikide töökohtade vahel samamoodi nagu selle riigi enda kodanikud, ka nende peredel on õigus kolida riiki, kus töökoht asub.