Volinik illustration Volinik illustration

Uudiskirjade saamise tingimused

Uudiskiri on tellijale kuni kaks korda kuus saadetav e-kiri võrdsete võimaluste teemadest. Võrdsete võimaluste voliniku kantselei uudiskirja saamisega nõustumiseks tuleb tellijal sisestada veebilehele enda e-posti aadress. […]