Volinik illustration Volinik illustration

Vanus ei loe!

Kas keegi mainib pidevalt, et oled liiga vana, et ise oma rahaasju otsustada või meelepärast tööd teha või elukohta valida või õppida?

Kui see keegi oled sa ise, siis palun lõpeta kohe.

Kui see keegi on nime ja näoga inimene, siis võid pöörduda voliniku poole.