Volinik illustration Volinik illustration

WEBINAR: Tasakaalus töösuhted. Kuidas arvestada töötajate vajadustega ja ennetada konflikte?

Kuidas hoida motiveeritud ja tulemuslikult töötavaid inimesi? Milliste töötajate vajadustega tööandjal tuleb arvestada ja kuidas seda kõigile sobival viisil teha? Kuidas läheneda oma töökollektiivis konfliktidele nii, […]